Produktinfo

Metod

Engångstest av saliv baserat på biokemisk funktionalitet

Metodens noggrannhet

Korrelationen mellan alkoholkoncentrationen i blodet och salivet är densamma

Indikationsgräns

Testremsans gränsvärde för alkoholkoncentration är 0,02 ‰

Resultatets läsbarhet

Testremsans resultat är tydligt läsbart från färgförändringen i det gröna kontrollområdet och det gula testområdet. Resultatet kan avläsas så snart färgförändring sker och färgern behöver inte jämföras med färgskalor.

Pålitlighet

Testremsan har en självkontrollerande funktion som bekräftar remsans funktionalitet för användaren, med hänsyn till eventuell felaktig förvaring, överskridet bäst-före-datum och felaktiga användning.

Användbarhet

 • Konsumentprodukt
 • Enkel att använda med tydliga bild-instruktioner
 • Två separata testremsor i varje förpackning
 • Liten och nätt förpackning (80 mm x 110 mm x 4 mm)
 • Får enkelt plats i fickan eller plånboken
 • Inga batterier
 • Ingen kalibrering behövs

package

Resultatets läsbarhet

Testresultatet avläses inom 2 minuter. Det finns inget behov för tidtagning.

Avsedd användning

Produkten är designad för att konsumenten ska kunna kontrollera om sin BAC-nivå (blodalkoholkoncentration) under- eller översitiger 0,2‰. Testet uppfyller EU-direktiv 2001/95/EC för allmän produktsäkerhet.

FORSKNINGSREFERENSER

Flera vetenskapliga studier har funnit att alkoholkoncentrationen i saliv och och blod är densamma (McColl, et al. 1979, Jones 1979a, Jones 1979b, Haeckel & Bucklitsch 1987, Jones 1993 och Gubala & Zuba, 2003) *.

Att mäta alkoholens alkoholhalt i saliv är en vetenskapligt bevisad och pålitlig metod.

Källa: *Gubala, W. & Zuba, D. (2003) Gender differences in the pharmacokinetics of ethanol in saliva and blood after oral ingestion. Pol. J. Pharmacol. 55: 639-644.Haeckel, R. & Bucklitsch, I. (1987) The comparability of ethanol concentrations in peripheral blood and saliva. The phenomenon of variation in saliva to blood concentration ratios. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 25(4): 199-204.Jones, A.W. (1979a) Inter- and intra-individual variations in the saliva/blood alcohol ratio during ethanol metabolism in man. Clin. Chem. 25(8): 1394-1398.Jones, A.W. (1979b) Distribution of ethanol between saliva and blood in man. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 6(1): 53-59.Jones, A.W. (1993) Pharmacokinetics of ethanol in saliva: comparison with blood and breath alcohol profiles, subjective feelings of intoxication, and diminished performance. Clin. Chem. 39(9): 1837-1844.McColl, K.E., Whiting, B., Moore, M.R. & Goldberg, A. (1979) Correlation of ethanol concentrations in blood and saliva. Clin. Sci. (Lond) 56(3): 283-286.
Slutsatser från vetenskapliga studier

Snabbtester som använder saliv som analyt är pålitliga mått på alkoholkoncentration i blodet (Jones 1995, Degutis et al. 2004)*.

Tekniken bakom salivtest är en välkänd biokemisk reaktion (Honchar 1978, Prencipe 1987)**.

Källa: *Jones, A.W. (1995) Measuring ethanol in saliva with the QED Enzymatic test device: Comparison of results with blood- and breath-alcohol concentrations. J.Anal. Toxicol. 19: 169-174.* Degutis, L.C., Rabinovici, R., Sabbaj, A., Mascia, R. & D’Onofrio, G. (2004) The saliva test strip is an accurate method to determine blood alcohol concentration in trauma patients. Acad. Emerg. Med. 11(8): 885-887.**Honchar, M.V. (1978) A sensitive method for quantitative analysis of hydrogen peroxide and oxidase substrates in biological samples. Ukr. Biokhim. Zh. 70(5): 157-163.** Prencipe, L., Iaccheri, E. & Manzati, C. (1987) Enzymatic ethanol assay: a new colorimetric method based on measurement of hydrogen peroxide. Clin. Chem. 33(4): 486-489.
Klinisk studie
“Prospective, open label, single-centre study determining the efficiency, sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of the saliva alcohol test in healthy adults compared to conventional blood alcohol and breathalyzer measurements”

 • Den kliniska studien testade Promilless funktionalitet genom att jämföra Promilless resultat med blodprover samt utandningsinstrument för proffesionellt- och myndighetsbruk.
 • 50 personer deltog och 300 tester genomfördes.
 • Studien utformades och utfördes av ett externt och oberoende organ.
 • Studien är godkänd av etikommittén i North Savo Hospital District.
 • Studien genomfördes i april-maj 2016.