Vanliga frågor

Varför behövs alkoholtester?

Självdiagnostik är en växande och global trend. Vi vill ge ansvarsfulla konsumenter ett enkelt, snabbt och pålitligt sätt att testa deras alkoholhalt i blodet. Som tillverkarens företagsnamn - Goodwiller - förklarar, är Promilless uppdrag att hjälpa människor att fatta beslut som gynnar dem själva och deras familjer.

Vart tillverkas Promilless?

Promilless är utvecklad och tillverkas i Finland.

Vad är tryckt intelligens? Teknologi bakom produkten?

Tryckt intelligent teknologi kan användas för att skapa en testremsa som innehåller biosensorer, elektriska sensorer, elektroniska komponenter och kompletta elektroniska enheter. Tekniken möjliggör utveckling av nya produkter och tjänster. Diagnostiska produkter är ett område för denna teknik som utvecklats i samarbete med VTT (Technical Research Centre of Finland). Produktutvecklingen har genomgått en lång och krävande forskningsprocess.

Hur relaterar biokemi till produkter?

Detekteringen av alkohol i saliv och andra analyter baseras på allmänt kända och tillgängliga biokemiska reaktioner. De utvecklade biokemiska färgerna trycks och dispenseras på ett substrat där de reagerar med saliv för att bilda en färgreaktion som ger användaren tydlig information om testresultatet.

Det finns ju även andra alkoholtester på saliv på marknaden, bl.a. i USA?

Det finns även andra salivtestremsor på marknaden, men Promilless är först med att ha tagit fram en produkt som från grunden är utvecklad för konsumenter. Dessutom har vår produkt en unik självdiagnostikfunktion som kontrollerar att testet fungerar pålitligt.

Har Promilless ett bäst-före-datum?

På förpackningen finns ett bäst före-datum som utgår från dagen då partiet tillverkades. Promilless har en hållbarhet på minst 15 månader.

Hur snabbt kan man avläsa resultatet?

Det finns två steg för testet: (1) inom två minuter kommer den första indikatorn på remsan att bekräfta att testremsan fungerar och (2) den andra indikatorn kommer att visa om din alkoholkoncentration i blodet under- eller överstiger 0,2 ‰.

Kan man hålla på att absorbera alkohol i blodet trots att testet visar att man kan köra? '

Ja, testet visar nämligen alkoholhalten i blodet vid testtillfället. Testet säger ingenting om ifall alkoholhalten stiger eller sjunker. Undersökningar visar att alkohol absorberas i blodet stegvis och att det kan ta upp till en timme innan all alkohol man druckit kommit ut i blodet.

Kan andra droger eller ämnen påverka testet?

Vissa tillsatser i mat och läkemedelsingredienser kan i betydande koncentrationer påverka testet. Av denna anledning betonar vi i bruksanvisningen att man ska undvika att äta och dricka i minst 15 minuter innan man tar testet.

Hur pålitliga är produkterna? Är de hundraprocentigt pålitliga (vid korrekt användning)?

Vid korrekt användning är produkterna mycket pålitliga. Produkten har en självkontrollerande funkation som tagits fram och patenterats. Denna funktion kontrollerar varje gång testet används att testremsan fungerar och att resultatet är pålitligt. På detta sätt kan vi förhindra missvisande resultat vid t.ex. inkorrekt förvaring av testet eller användning av testet efter utgångsdatumet.

Vem har funktionstestat produkterna och hur?

Promilless har genomgått en klinisk studie i samarbete med Medfiles Oy, ett finländskt forskningsbolag. Studien utfördes av ett oberoende och utomstående laboratorium med försökspersoner som fick testa alkoholkoncentrationen i blodet. Resultaten från Promilless jämfördes med blodprover och resultat från alkomätare som används av myndigheter.

När är produkten/resultatet inte pålitlig/t?

När produkten används i strid med bruksanvisningen, t.ex. om man dricker alkohol mindre än 15 minuter före testet. När produkten har gått ut eller om den förvarats felaktigt; detta kan göra att de biokemiska komponenterna i produkten inte längre fungerar. Även i dessa fall visar självkontrollerande funktionen om produkten fungerar eller ej. Användaren kan upprepa testet med en annan remsa.

Hur kan man som användare kontrollera att produkten fungerar och att man kan lita på resultatet?

Testet har en separat indikator på varje remsa som visar om remsan fungerar eller ej.

Om användaren ändå får missvisande resultat och agerar därefter, vem ansvarar för eventuella påföljder?

Slutligen är det användaren som ansvarar för tolkning av testresultaten och sitt agerande därefter. Tillverkaren Goodwiller uppmuntrar testanvändarna att undvika att framföra bil, andra fordon eller arbetsmaskiner om man känner att man inte mår som vanligt.

Varför är gränsen satt vid just 0,2 ‰?

Genom marknadsundersökningar utfört av extern och oberoende part framgick att konsumenteras önskemål för gränsvärde är 0,2 ‰. Det är ett gränsvärde som hjälper ansvarsfulla konsumenter att ta ansvarsfulla beslut.

Uppmuntrar Promilless till optimerad alkoholkonsumtion när man kör?

Våra produkter är framtagna för ansvarsfulla konsumenter som vill veta sin alkoholkoncentration i blodet. Promilless uppmuntrar konsumenter till ansvarsfullt agerande.

Vem bär ansvaret om man åker fast för rattfylleri trots att Promilless-testet visat att man kan köra?

Det är alltid konsumenten som ansvarar för sitt agerande. Vi uppmuntrar konsumenter att undvika att köra bil och framföra andra maskiner om man inte känner sig som vanligt, oavsett vad alkoholtestet visar för resultat.

Uppmuntrar Promilless folk att köra när man är berusad?

Det är precis tvärtom, vi uppmuntrar folk att kontrollera att man kan köra innan man gör det.

Är det inte bäst att inte dricka alls om man ska köra?

Som företag uppmuntrar tillverkaren Goodwiller i enlighet med sin mission att alltid konsumera alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Promilless gör det möjligt för konsumenter att säkerställa att sin alkoholkoncentration i blodet understiger 0,2 ‰.

Har Promilless någon åldersgräns?

Promilless har ingen fastställd åldersgräns, men är man under 18 får man enligt lagen inte inneha eller konsumera alkohol.

Varför är Promilless inte CE-märkt?

Det finns inget EU-direktiv för reglering av diagnostikprodukter för icke-medicinska ändamål. Det går därmed inte att CE-märka Promilless. Produkten uppfyller konsumentlagarnas säkerhetskrav på produkter riktade till konsumenter.